Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 1:10 Цариградски (BG1871)

в устроение на изпълнението на времената да съвокупи в Христа всичко, и което е на небесата и което е на земята; в него

Прочетете пълната глава Ефесяни 1

Изглед Ефесяни 1:10 в контекст