Старият Завет

Новият Завет

Деяния 23:10 Цариградски (BG1871)

И понеже стана разпрята голяма, убоя се тисящникът да не би да разкъснат Павла; и повеле да слезе войската и да го грабне отпомежду им и да го заведе в крепостта.

Прочетете пълната глава Деяния 23

Изглед Деяния 23:10 в контекст