Старият Завет

Новият Завет

Деяния 20:15 Цариградски (BG1871)

И от там като се отвезохме, на утрешния ден отплувахме срещу Хио, а на другия стигнахме в Самос; и като преседяхме в Трогилия, на следващия ден дойдохме в Милит.

Прочетете пълната глава Деяния 20

Изглед Деяния 20:15 в контекст