Старият Завет

Новият Завет

Деяния 11:19 Цариградски (BG1871)

И тъй, разпръснатите от гонението което стана по смъртта на Стефана преминаха до Финикия и Кипър и Антиохия, и никому другиму не проповядваха словото освен на Юдеите.

Прочетете пълната глава Деяния 11

Изглед Деяния 11:19 в контекст