Старият Завет

Новият Завет

Деяния 11:15 Цариградски (BG1871)

И когато начнах да говоря, Дух Светий слезе на тях както и на нас изпърво.

Прочетете пълната глава Деяния 11

Изглед Деяния 11:15 в контекст