Старият Завет

Новият Завет

Деяния 10:43 Цариградски (BG1871)

Всичките пророци свидетелствуват за него че всеки който повярва в него, чрез неговото име ще приеме прощение на гряховете си.

Прочетете пълната глава Деяния 10

Изглед Деяния 10:43 в контекст