Старият Завет

Новият Завет

Деяния 10:20 Цариградски (BG1871)

но стани и слез та иди с тях и никак се не съмнявай, защото аз ги съм проводил.

Прочетете пълната глава Деяния 10

Изглед Деяния 10:20 в контекст