Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:14 Цариградски (BG1871)

а надея се скоро да те видя, и ще поговорим уста с уста. Мир тебе. Поздравяват те приятелите: поздрави приятелите по име

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:14 в контекст