Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:9 Цариградски (BG1871)

Всеки който престъпва и не пребъдва в Христовото учение няма Бога: този който пребъдва в учението Христово, той има и Отца и Сина.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:9 в контекст