Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:6 Цариградски (BG1871)

И тая е любовта, да ходим по заповедите негови. Тая е заповедта, както сте изпърво чули, да ходите в нея.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:6 в контекст