Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:5 Цариградски (BG1871)

И сега, госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, но тая която от начало имахме: Да любим един другиго.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:5 в контекст