Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:4 Цариградски (BG1871)

Много се възрадвах че намерих от чадата ти някои да ходят в истината както приехме заповед от Отца.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:4 в контекст