Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:13 Цариградски (BG1871)

Поздравяват те чадата на избраната твоя сестра. Амин.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:13 в контекст