Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 3:5 Цариградски (BG1871)

и ще имат вид на благочестие, а от силата негова ще са отречени; и от таквизи се отвращай.

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 3

Изглед 2 Тимотей 3:5 в контекст