Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 3:16 Цариградски (BG1871)

Всичкото писание е боговдъхновено, и полезно за научение, за обличение, за поправление, за наставление в правдата;

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 3

Изглед 2 Тимотей 3:16 в контекст