Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 2:6 Цариградски (BG1871)

Земледелецът който се труди трябва първо да вкуси от плодовете.

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 2

Изглед 2 Тимотей 2:6 в контекст