Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 13:5 Цариградски (BG1871)

Себе си изпитвайте да ли сте във вярата; себе си опитвайте. Или не познавате вие себе си че Христос е във вас, освен ако че вие сте неудобрени.

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 13

Изглед 2 Коринтяни 13:5 в контекст