Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 12:17 Цариградски (BG1871)

Спечелил ли съм аз нещо от вас чрез някого от тези които изпроводих до вас?

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 12

Изглед 2 Коринтяни 12:17 в контекст