глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 1 Цариградски (BG1871)

1. Павел с Божията воля апостол Исус Христов, и Тимотей брат, към Божията църква която е в Коринт, и към всичките светии които са по всичка Ахаия:

2. Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

3. Благословен Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, Отец на милосердието и Бог на всяко утешение,

4. който ни утешава във всяка наша скърб за да можем и ние да утешаваме тези които се намерват във всяка скърб с утешението с което ние сами се утешаваме от Бога.

5. Защото както се преумножават в нас страданията Христови, така чрез Христа се преумножава и утешението наше.

6. И скърбим ли, скърбим за вашето утешение и спасение което се действува чрез търпението на истите страдания, които страдаме и ние; ако ли се утешаваме, утешаваме се за вашето утешение и спасение;

7. и надеждата която имаме за вас е твърда; понеже знаем че както сте участници на страданията така и на утешението.

8. Защото не искаме да не знаете, братие, за нашата скърб която ни се случи в Азия, че твърде много се отеготихме, повече от силата си, така щото се отчаяхме и за живота си;

9. но ние сами в себе си взехме си осъждението на смъртта, за да не уповаваме на себе си, но на Бога който възкръсява мъртвите;

10. който е избавил нас от толкоз близка смърт, и избави ни; комуто се надеем че и пак ще избави,

11. когато и вие с молитва съдействувате за нас, щото поради даденото нам чрез мнозина дарование да бъде за нас от много лица благодарение.

12. Защото нашата похвала е това, свидетелството на нашата съвест че ние с простота и искреност по Бога, не с плътска мъдрост, но с благодат Божия, поминахме на света, а най-много между вас.

13. Защото не ви пишем друго освен това което четете или и познавате; а надея се че и до край ще познаете;

14. както ни отчасти и познахте че сме похвала вам, както и вие нам, в деня на Господа Исуса.

15. И с тази увереност исках да дойда при вас по-изпърво, за да имате втора благодат,

16. и през вас да мина в Македония, и пак от Македония да дойда при вас, и вие да ме изпроводите в Юдея.

17. И тъй, като беше това намерението ми, да ли съм лекоумно постъпил? или намерението ми е намерение плътско, за да бъде у мене ту: Ей, ей, ту: Не не?

18. Верен е Бог че словото ни към вас не стана Ей и Не.

19. Защото Исус Христос, Син Божий, проповяданият у вас от нас, от мене и Силуана и Тимотея, не стана Ей и Не, но в него стана Ей.

20. Защото всичките Божии обещания в него са Ей и в него Амин за слава Божия чрез нас.

21. А който ни утвърдява с вас в Христа, и който ни е помазал, е Бог;

22. който и запечата нас, и даде обручението на Духа в сърдцата ни.

23. И аз призовавам Бога за свидетел на моята душа че понеже ви щадя не съм дошел още в Коринт:

24. не че имаме власт на вярата ви, но защото сме споспешници на радостта ви; понеже чрез вярата стоите.