Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 5:7 Цариградски (BG1871)

Защото трима са които свидетелствуват [на небеса, Отец, Слово и Дух Светий; и тия тримата са едно.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 5

Изглед 1 Йоаново 5:7 в контекст