Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 5:21 Цариградски (BG1871)

Чадца, пазете себе си от идоли. Амин.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 5

Изглед 1 Йоаново 5:21 в контекст