Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 4:2 Цариградски (BG1871)

От това познайте Духът Божий: Всеки дух който изповядва че Исус Христос дойде в плът от Бога е;

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 4

Изглед 1 Йоаново 4:2 в контекст