Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3:11 Цариградски (BG1871)

Защото това е заръчването което от начало чухте, да любим един другиго.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 3

Изглед 1 Йоаново 3:11 в контекст