Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3:10 Цариградски (BG1871)

В това се познават чадата Божии и чадата дяволски. Всеки що не прави правда, не е от Бога, нито който не люби брата си.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 3

Изглед 1 Йоаново 3:10 в контекст