глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 3 Цариградски (BG1871)

1. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем и да сме чада Божии. За това светът не познава нас, защото не позна него.

2. Възлюблени, сега сме чада Божии; и още не се е явило какво ще бадем; но знаем че кога се яви ще сме подобни нему; защото ще го видим както е.

3. И всеки който има тази надежда на него очиства себе си, както е он чист.

4. Всеки който прави грях прави и беззаконие; защото грехът е беззаконие.

5. И знаете че той се яви да вземе нашите грехове; и грях няма в него.

6. Всеки който пребъдва в него не съгрешава: всеки който съгрешава не го е видял нито го е познал.

7. чадца, да ви не лъсти никой: който прави правда праведен е както и он е праведен.

8. Който прави грях от дялова е; защото от начало дяволът съгрешава. За това се яви Син Божий, да съсипе делата на дявола.

9. Всеки който е роден от Бога грях не прави, защото семе негово пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е от Бога роден.

10. В това се познават чадата Божии и чадата дяволски. Всеки що не прави правда, не е от Бога, нито който не люби брата си.

11. Защото това е заръчването което от начало чухте, да любим един другиго.

12. Не както Каин, който бе от лукаваго и закла брата си. И защо го закла? Защото неговите дела бяха лукави, а братовите му праведни.

13. Недейте се чуди, братие мои, ако светът ви ненавижда.

14. Ние знаем че преминахме от смърт в живот, защото любим братята: който не люби брата си остава в смърт.

15. Всеки който ненавижда брата си человекоубийца е; и знаете че никой человекоубийца няма живот вечен да пребъдва в него.

16. От това познаваме любовта, че той живота си положи за нас; и ние сме длъжни да положим нашия живот за братята.

17. Но който има световните добрини, и гледа брата си че има нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта Божия?

18. чадца мои, да не любим със дума, нито с език, но с дело и с истина.

19. И от това познаваме че сме от истината, и ще уверим сърцата си пред него.

20. Защото ако ни осъжда сърцето, известно че Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

21. Възлюблени, ако сърцето ни не ни осъжда, имаме дързновение у Бога;

22. и каквото да поискаме приимаме от него, защото пазим заповедите негови и правим угодното пред него.

23. И тая е неговата заповед, да вярваме в името на Сина му Исуса Христа, и да любим един другиго, както е дал нам заповед.

24. И който пази неговите заповеди, пребъдва в него, и той в него; и от това познаваме че пребъдва в нас, от Духа когото е дал нам.