Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 2:28 Цариградски (BG1871)

И сега, чадца, пребъдвайте в него, та когато се яви да имаме дързновение, и да се не посрамим от него в пришествието му.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 2

Изглед 1 Йоаново 2:28 в контекст