Старият Завет

Новият Завет

1 Йоаново 2:24 Цариградски (BG1871)

И тъй, онова което сте вие от начало чули нека пребъде във вас. Ако пребъде във вас това което сте от начало чули, то ще пребъдете и вие в Сина и в Отца.

Прочетете пълната глава 1 Йоаново 2

Изглед 1 Йоаново 2:24 в контекст