Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 5:10 Цариградски (BG1871)

свидетелствувана в добри дела, ако е чада отхранила, ако е странни пригледала, ако е на светии нозе омила, ако е на бедни помагала, ако е следвала усърдно всяко добро дело.

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 5

Изглед 1 Тимотей 5:10 в контекст