Старият Завет

Новият Завет

1 Тимотей 2:4 Цариградски (BG1871)

който иска да се спасят всите человеци, и да дойдат в познание на истината.

Прочетете пълната глава 1 Тимотей 2

Изглед 1 Тимотей 2:4 в контекст