Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 4:14 Цариградски (BG1871)

Защото ако вярваме че Исус умря и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 4

Изглед 1 Солунци 4:14 в контекст