Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 1:1 Цариградски (BG1871)

Павел и Силуан и Тимотей до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

Прочетете пълната глава 1 Солунци 1

Изглед 1 Солунци 1:1 в контекст