Старият Завет

Новият Завет

Захария 8:23 Ревизиран (BG1940)

Така казва Господ на Силите: В ония дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат, да! ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.

Прочетете пълната глава Захария 8

Изглед Захария 8:23 в контекст