Старият Завет

Новият Завет

Захария 14:14 Ревизиран (BG1940)

Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.

Прочетете пълната глава Захария 14

Изглед Захария 14:14 в контекст