Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:8 Ревизиран (BG1940)

Чух хулата на Моава, И укорите на амонците, С които хулеха людете Ми И горделиво нарушиха границата им.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:8 в контекст