Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:12 Ревизиран (BG1940)

И вие, етиопяни, Вие ще бъдете убити с меча Ми.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:12 в контекст