Старият Завет

Новият Завет

Софоний 2:10 Ревизиран (BG1940)

Това ще им стане поради гордостта им, Защото укориха людете на Господа на Силите И се надигаха против тях.

Прочетете пълната глава Софоний 2

Изглед Софоний 2:10 в контекст