Старият Завет

Новият Завет

Съдии 17:8 Ревизиран (BG1940)

Тоя човек замина от града, от Витлеем Юдов, за да пришелствува, гдето намери <място>, и като пътуваше, дойде до Михеевата къща в Ефремовата хълмиста земя.

Прочетете пълната глава Съдии 17

Изглед Съдии 17:8 в контекст