Старият Завет

Новият Завет

Рут 2:6 Ревизиран (BG1940)

И слугата, настойникът на жетварите, рече в отговор: Тая млада жена е моавката, която се върна с Ноемин от Моавската земя;

Прочетете пълната глава Рут 2

Изглед Рут 2:6 в контекст