Старият Завет

Новият Завет

Рут 1:12 Ревизиран (BG1940)

Върнете се, дъщери мои, идете защото остарях и не съм вече за мъж. Ако бих и рекла: Имам надежда; даже ако се омъжех тая нощ, па и родях синове,

Прочетете пълната глава Рут 1

Изглед Рут 1:12 в контекст