Старият Завет

Новият Завет

Притчи 4:26 Ревизиран (BG1940)

Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.

Прочетете пълната глава Притчи 4

Изглед Притчи 4:26 в контекст