Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 4:1 Ревизиран (BG1940)

Как почерня златото! измени се най-чистото злато! Камъните на светилището са пръснати край всичките улици.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 4

Изглед Плач Еремиев 4:1 в контекст