Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 2:2 Ревизиран (BG1940)

Господ изтреби всичките Яковови жилища, и не пожали; Събори в гнева Си укрепленията на Юдовата дъщеря; събори ги до земята; Оскверни царството и първенците му.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 2

Изглед Плач Еремиев 2:2 в контекст