Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 2:18 Ревизиран (BG1940)

Сърцето им извика към Господа, <като казва>: Стено на сионовата дъщеря, проливай, като поток, сълзи денем и нощем; Не си давай почивка; да не изсъхва зеницата на окото ти.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 2

Изглед Плач Еремиев 2:18 в контекст