Старият Завет

Новият Завет

Осия 11:8 Ревизиран (BG1940)

Как да те предам, Ефреме? Как да те оставя, Израилю? Как да те направя като Адама? <Как> да те поставя като Севоим? Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене, Милосърдието Ми се запали.

Прочетете пълната глава Осия 11

Изглед Осия 11:8 в контекст