Старият Завет

Новият Завет

Наум 2:5 Ревизиран (BG1940)

Той си припомнюва за юнаците си; но те се подплъзват в пътя си; Тичат към стените му, и покривалото се приготвя.

Прочетете пълната глава Наум 2

Изглед Наум 2:5 в контекст