Старият Завет

Новият Завет

Наум 1:7 Ревизиран (BG1940)

Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него.

Прочетете пълната глава Наум 1

Изглед Наум 1:7 в контекст