Старият Завет

Новият Завет

Михей 3:3 Ревизиран (BG1940)

Които изяждате месото на людете Ми, И дерете кожата от тях, - Които трошите костите им, И ги насичате като за котел, И като месо за в гърнето?

Прочетете пълната глава Михей 3

Изглед Михей 3:3 в контекст