Старият Завет

Новият Завет

Малахия 4:6 Ревизиран (BG1940)

И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.

Прочетете пълната глава Малахия 4

Изглед Малахия 4:6 в контекст