Старият Завет

Новият Завет

Малахия 4:4 Ревизиран (BG1940)

Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, <Сиреч>, повеленията и съдбите.

Прочетете пълната глава Малахия 4

Изглед Малахия 4:4 в контекст