Старият Завет

Новият Завет

Малахия 3:2 Ревизиран (BG1940)

Но кой може да издържи деня на пришествието Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото е като огъня на пречиствач, И като сапуна на тепавичари.

Прочетете пълната глава Малахия 3

Изглед Малахия 3:2 в контекст